De Algemene Ledenvergadering van FTN werd afgesloten met een bijzonder moment. Na de rondvraag gingen de gordijnen open. En konden ook de bij het Laundry Experience Event aanwezige gasten en standhouders getuige zijn van de toekenning van het FTN-erelidmaatschap aan de heer Marc Nieuwland.

Voorzitter Ruud Meijer sprak de heer Nieuwland en het gezelschap toe. De heer Nieuwland heeft zich niet alleen sinds 35 jaar bewezen als directeur van Newasco en diverse nevenfuncties, maar zeker ook binnen FTN en haar voorlopers. Zo is hij 17 jaar lang voorzitter geweest van het FTN Platform Milieu & Techniek én van de Overleg Groep Energiebesparing van het Ministerie van VROM/I&M. Gecombineerd met een bestuursfunctie en voorzitterschap van de Stichting Technologisch Kenniscentrum Textielverzorging (TKT).

De heer Nieuwland is tevens vanaf het begin van FTN tot en met 2016 bestuurslid geweest waarvan twee jaar in de rol van voorzitter. Als directeur van een familiebedrijf heeft hij destijds tevens het initiatief genomen om MKW-bedrijven bij elkaar te brengen in een ledengroepering die tot op de dag van vandaag bestaat en waarvan hij tevens een aantal jaren voorzitter is geweest.

Op grond van deze bijzondere verdiensten voor FTN, mocht de heer Ruud Meijer de bij het erelidmaatschap horende oorkonde en het bijzondere FTN “Wasvrouwtje” overhandigen dat speciaal voor nieuwe ereleden is vervaardigd.