Direct na de officiële opening kwamen Leon Wennekes (FTN), Jacco van Riessen (WSP) en Peter van Kessel (ABS Laundry Solutions) aan de bal met een eerste workshop. Met als centraal onderwerp de vraag wat het nut en de noodzaak van automatisering is.

Dat automatisering in moderne bedrijven cruciaal is, is duidelijk. En dat ontwikkelingen nog lang niet klaar zijn eveneens. Leon Wennekes informeerde toehoorders over mass customization, een onderwerp dat een cruciale plek inneemt in het businessmodel van textielservice. Dit gaat over de mogelijkheden van data, en de vertaalslag hiervan naar informatie, die kunnen leiden tot maatwerk in producten en dienstverlening binnen gestandaardiseerde kaders. De voordelen van massaproductie én maatwerkoplossingen gecombineerd in één pakket!

Optimale procesvoering is hiervoor noodzakelijk. Jacco van Riessen liet toehoorders zien wat het belang is van logistieke ketenintegratie om de dienstverlening richting de klant te optimaliseren zonder de efficiency – en duurzaamheid – uit het oog te verliezen! Dat goed procesmanagement van wezenlijk belang is lichtte Peter van Kessel toe. Optimaal linnenmanagement begint bij het optimaal beheersen van de linneninventaris maar ook bij het optimaliseren van de omloopsnelheid.

Juist op deze vlakken kunnen ICT en big data enorm veel toegevoegde waarde leveren!