In samenwerking met CINET biedt NETEX haar leden het internationale CERCLEAN®-kwaliteitsmanagementprogramma voor professionele textielreinigers aan.

Een internationaal georiënteerd en erkend programma dat bedrijven ondersteunt in het opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem dat gebaseerd is op best practices in textielreiniging, milieuwetgeving en ISO 9001. Het programma biedt bedrijven middels e-learning ondersteuning in het opdoen van kennis maar ook, met formats, ondersteuning bij het opzetten van een eigen, bedrijfsspecifiek kwaliteitsmanagementsysteem. Stap voor stap kan het systeem opgezet worden.

Certificaten uitgereikt tijdens LEE 2019
Een aantal NETEX-bedrijven heeft zich voor dit certificaat opgegeven. Twee ondernemers ontvingen tijdens het Laundry Experience Event 2019 het internationaal erkend CERCLEAN®-certificaat, te weten:

  • Edelweiss Textielverzorging B.V., Den Haag
  • Stomerij & Wasserij De Kim B.V., Budel-Schoot

Waarom kwaliteitsmanagement en certificering?
Wereldwijd groeit de interesse in kwaliteitsmanagement als gevolg van sociale, economische, technologische en politieke ontwikkelingen. Afstanden tussen bedrijven en consumenten / gebruikers zijn gegroeid en daarmee het zicht op de oorsprong en de prestaties van de producten en diensten. Wetgeving en normalisatie leggen een steeds zwaardere verantwoordelijkheid bij partijen en steeds meer zijn dwingende eisen van toepassing. Als bedrijfssectoren onder invloed daarvan verder (willen) professionaliseren, dan neemt de vraag naar kwaliteitsmanagementsystemen evenredig toe. Dit geldt ook voor professionele textielreiniging.

CERCLEAN® internationale certificaten

Het CERCLEAN® retail textile care schema is gebaseerd op internationale standaarden. Certificaathouders worden bovendien voortdurend ondersteuning aangeboden om heel gericht via KPI’s jaarlijks hun dienstverlening te verbeteren en te optimaliseren.